EN VRAC / HORECA

FRUITS SECS

EN VRAC / HORECA

FRUITS SECS

NOIX CHANDLER

NOIX CHANDLER

AVEC ET SANS COQUILLE

AVEC ET SANS COQUILLE

SIN CÁSCARA EN MITADES / SIN CÁSCARA EN CUARTOS | PRESENTACIONES

SANS COQUILLE EN MOITIÉS / SANS COQUILLE EN QUARTS/ PRÉSENTATIONS

BOITE: 2 sacs x 5kg / 1 sacs x 10kg
PAQUET / SAC: 900g / 3kg

BOITE: 2 sacs x 5kg / 1 sacs x 10kg
PAQUET / SAC: 900g / 2kg

AVEC COQUILLE | PRÉSENTATIONS

AVEC COQUILLE | PRÉSENTATIONS

BOITE: 10kg / 25kg
PAQUET / SAC: 900g / 2kg / 3kg

BOITE: 10kg / 25kg
PAQUET / SAC: 900g / 2kg / 3kg

ARACHIDE

ARACHIDE

GRILLÉ / GRILLÉ SALÉ / FRIT / FRIT SALÉ

GRILLÉ / GRILLÉ SALÉ / FRIT / FRIT SALÉ

PRESENTATIONS

PRESENTATIONS

BOITE: 10kg
SAC / GRAND SAC: 25jg
PAQUET / SAC: 900g / 3kg

BOITE: 10kg
SAC / GRAND SAC: 25jg
PAQUET / SAC: 900g / 3kg

PISTACHE

PISTACHE

GRILLE AVEC ET SANS SEL

GRILLE AVEC ET SANS SEL

AVEC COQUILLE GRILLÉ/ AVEC COQUILLE GRILLÉ SALÉ / SANS COQUILLE GRILLÉ/SANS COQUILLE GRILLÉ SALÉ.

AVEC COQUILLE GRILLÉ/ AVEC COQUILLE GRILLÉ SALÉ / SANS COQUILLE GRILLÉ/SANS COQUILLE GRILLÉ SALÉ.

PRESENTATIONS

PRESENTATIONS

BOITE: 2 sacs x 5kg / 1 sacs x 10kg
PAQUET / SAC: 900g / 10kg

BOITE: 2 sacs x 5kg / 1 sacs x 10kg
PAQUET / SAC: 900g / 10kg

AMANDE NON-PAREIL

AMANDE NON-PAREIL

AMANDE NON-PAREIL NATURELLE

AMANDE NON-PAREIL NATURELLE.

PRESENTATIONS

PRESENTATIONS

BOITE: 10kg
PAQUET/SAC: 900g / 2kg

BOITE: 10kg
PAQUET/SAC: 900g / 2kg

Le meilleur de notre terre

Le meilleur de notre terre

RINCÓN AMARILLO S.A
Enfermera Medina S/N – Caucete
CP: 5442 – San Juan – Argentina | info@rinconamarillo.com
www.rinconamarillo.com
DISTRIBUTEUR ET AGENT COMMERCIEL POUR L’EUROPE
NUEVA ARBORADA S.L | info@nuevaarborada.es | www.nuevaarborada.es

RINCÓN AMARILLO S.A Enfermera Medina S/N – Caucete
CP: 5442 – San Juan – Argentina | info@rinconamarillo.com
www.rinconamarillo.com
DISTRIBUTEUR ET AGENT COMMERCIEL POUR L’EUROPE
NUEVA ARBORADA S.L | info@nuevaarborada.es | www.nuevaarborada.es